CÁC QUY ĐỊNH VỀ MĐXD – CHIỀU CAO VÀ KHOẢNG LÙI

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND

văn bản gốc: Quyết định 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Mật độ xây dựng

mật đọ xây dựng
Mật độ xây dựng

Số tầng qui định

Số tầng xây dựng

Trường hợp số tầng cao tổng cộng của công trình (bao gồm tầng cao cơ bản và tầng cao cộng thêm) vượt quá số tầng cao khối nền tối đa xác định ở cột 7 Bảng 2 thì các tầng chênh lệch (cao hơn khối nền) phải có khoảng lùi, nghĩa là chỉ giới xây dựng của các tầng chênh lệch lùi cách chỉ giới xây dựng của các tầng khối nền phía dưới tối thiểu 3,5m.

Cao độ tối đa

Cao độ tối đa
Khoảng lùi so với lộ giới
Khoảng lùi so với lộ giới

– Dàn hoa, mái che cầu thang (nếu là mái bằng BTCT) có chiều cao tối đa 3m (tính từ sàn sân thượng)

  • Trường hợp mái che cầu thang là mái dốc, độ dốc mái không quá 35o, chiều cao từ sàn sân thượng đến mép dưới mái ngói tối đa 3m.

– Diện tích phần mái che cầu thang không được lớn hơn 1/2 diện tích sàn sân thượng và phải bố trí có sân trước, sân sau.

  • Khoảng lùi phía trước cách vị trí mặt tiền sàn sân thượng tối thiểu 4m, khoảng lùi phía sau cách ranh đất mặt hậu tối thiểu 2m.
  • Trường hợp bố trí mái che thang là mái dốc thì có thể bố trí không có khoảng lùi phía sau, nhưng phải tổ chức có mái dốc đổ về phía sau, cao độ mái tại vị trí ranh đất mặt hậu không quá 2m (tính từ sàn sân thượng).
Độ vươn của ban công ô văng
độ vươn ban công
Góc vạt lộ giới
góc vạt lộ giới
Góc vạt lộ giới

Ghi chú: các trường hợp kích thước vạt góc được áp dụng như sau:

  • Đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m giao với đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m thì áp dụng 100% theo bảng 6.
  • Đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m (hoặc hẻm có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 4m đến nhỏ hơn 12m) giao với hẻm có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 4m đến nhỏ hơn 12m thì áp dụng 50% bảng 6.
  • Đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 12m (hoặc hẻm có lộ giới nhỏ hơn 12m) giao với hẻm có lộ giới nhỏ hơn 4m thì kích thước vạt góc giao lộ là 01 x 01m, hoặc bo tròn góc giao lộ với R=1m để giảm mức độ ảnh hưởng đến lưu thông.

Những tiêu chuẩn này sẽ thay đổi tùy trường hợp cụ thể và vẫn sẽ tiếp tục được điều chỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nếu có thông tin mới.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN