Category Archives: Văn bản pháp luật

Tâm lý học giao tiếp

Tâm lý học giao tiếp trong khoa học là rất rộng, đó là tất cả [...]

diện tích tối thiểu để được tách thửa đất ở

Diện tích tối thiểu được tách thửa đất ở tại tp HCM QUYẾT ĐỊNH 60/2017/QĐ-UBND [...]

Bảng giá đất tp HCM năm 2020 – 2024

Bảng giá đất tp HCM mới nhất giai đoạn 2020 – 2024, qui định về [...]

Những điều cần biết về đền bù thu hồi đất 2021

Khi Nhà nước thu hồi đất, người dân nên nắm rõ, cách tính tiền bồi [...]

Qui Hoạch chung TPHCM đến 2040

Qui Hoạch chung TPHCM đến 2040 Qui hoạch chung TPHCM đến 2040 xác định hoàn [...]

Qui hoạch TP Hồ Chí Minh 2016 – 2020

– Cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở [...]

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, [...]

CÁC QUY ĐỊNH VỀ MĐXD – CHIỀU CAO VÀ KHOẢNG LÙI

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND văn bản gốc: Quyết định 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố [...]

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN