Khởi công xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM

khởi công xây dựng đường vành đai 3 tphcm

Khởi công xây dựng đường Vành đai 3 tpHCM

Khởi công xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM với tổng vốn 75.378 tỉ đồng

Chính phủ quyết định triển khai khởi công xây dựng đường vành đai 3 tpHCM được Quốc hội khoá XV quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022 bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình.

xây dựng vành đai 3 tphcm
Khởi công xây dựng vành đai 3 tpHCM

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 tpHCM đã được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022, chia thành 8 dự án thành phần, đi qua địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và TP HCM, trong đó:

  • Có 4 dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư

  • Mỗi dự án là một dự án thu hồi đất trên địa bàn của 1 tỉnh mà không phải là dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư các dự án thành phần.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Việc lập thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo các dự án thành phần.

đường vành đai 3 tphcm

Dự kiến tiến độ, kế hoạch triển khai

Nghị quyết nêu cụ thể dự kiến tiến độ, kế hoạch triển khai:

Theo đó, lập, thẩm định, phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần bắt đầu từ 5/8/2022, hoàn thành 15/11/2022.

Lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, báo cáo nghiên cứu khả thi cho từng dự án thành phần: Bắt đầu từ 10/8/2022, hoàn thành 30/11/2022.

Bàn giao hồ sơ và cọc GPMB cho địa phương bắt đầu từ 10/8/2022, hoàn thành 30/9/2022.

Địa phương thực hiện công tác GPMB bắt đầu từ 1/10/2022, hoàn thành 30/3/2023

Lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát… và khởi công bắt đầu từ 30/11/2022, hoàn thành 30/6/2023.

Tổ chức thi công bắt đầu từ 30/6/2023, hoàn thành 30/6/2026.

Cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện

Cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc:

  • Thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • Khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư
  • Điều chỉnh cục bộ các quy hoạch có liên quan đến dự án
  • Khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu
  • Các công việc khác có liên quan để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án thành phần

Các thủ tục nêu trên cần đảm bảo nguyến tắc kết quả thực hiện của một số công việc được thực hiện ở bước trước là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Theo baochinhphu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN